Kontor & møterom

Det er viktig å trives på jobben. Med en riktig flott arbeidsplass etter ergonomiske lover skaper vi ekte "drømmeplasser" både for ansatte deres og for kunder ellers.

kontor til forvaltningsdirektøren i sykehus

personalkjøkken med skap med låsbare dører

kontor til overlege i sykehus

et rom til lærerne i grunnskolen med spesiallagte, låsbare skaper...

...med hyller for bøker og en spesiallaget whiteboard...

...og med en spesialtilpasset kjøkken.

legekontor og behandlingsrom i medisinske senteret

resepsjon og kontor i skolen

oppholdsrom til lærerne i skolen

møte- og seminarrom i et foretak

kontor til daglig lederen i et foretak

kontor til en regnskapsfører

spesiallaget skap for kjøle drikker og bar

legekontor og behandlingsrom i medisinske senteret

resepsjon til medisinske senteret

resepsjon i skolen

oppholdsrom til lærerne i skolen

kontor til daglig lederen i et foretak

hjemmekontor